--------

پدیدآورندگان

> همه پدیدآورندگان

افسانه خرمشاهی

افسانه خرمشاهی، متولد ۱۳۶۴، تصویرگر کتاب کودک است و تا‌کنون چندین کتاب با تصویرگری وی به چاپ رسیده است. کتاب «دختر کمی روشن‌تر از آبی» که متن آن از هفت گنبدِ نظامی اقتباس شده، اولین اثری ‌است که او خود نویسندگی‌اش را بر عهده داشته و کتاب‌های نارنگی آن را به چاپ رسانده است.